Petiții Online

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) al Republicii Moldova.

 Înscrierea în audiență la Ministru, Secretar de Stat, Secretar General de Stat  și conducătorii subdiviziunilor structurale ale Ministerului are loc în  a treia zi de Vineri a fiecărei luni curente între orele 15.00-18.00.

 Înscrierea în audiență online.

1. Pagina web www.maia.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa ministerului în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări. 

2. Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. 

3. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi instituțiile din subordinea MAIA. 

4. Subdiviziunea ce examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare. 

5. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare. 

6. La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate. 

7. În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.