Acte normative


 

Ordinul nr. 52 din 28.03.2024 cu privire la lansarea apelului 4 al Programului de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor (MDT) în cadrul proiectului MAC-P

 


 

 

Ordinul nr.3 din 02.01.2024 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea granturilor în cadrul proiectului de investiții pentru guvernanță, creștere și reziliență în agricultură (AGGRI)

 


  

Ordinul nr.56 din 27.06.2023 Cu privire la stabilirea limitelor reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale pentru produse din alcool etilic de la pozițiile tarifare 2207 și 2208 

 


 

 

REPERTORIUL ACTELOR NORMATIVE DIN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAȚIEI

 


 

REGULI INTERNE PRIVIND ASIGURAREA TRANSPARENŢEI PROCESULUI DECIZIONAL

 


 

Lista organizațiilor neguvernamentale pe domenii de activitate 2019

 


 

Ordinul cu privire la aprobarea Recomandațiilor tehnice privind modul de elaborare a proiectului și a planului de înființare a plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșun

 


 

 

 


 

PDF icon Ordinul Ministrului nr.5 din 20.01.16 cu privire la asigurarea executării Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010.pdf