Informații publice

 

 


 

2024-05-17

 

Ordinul nr. 68 din 08 mai 2024 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea granturilor în cadrul proiectului de investiții pentru guvernanță, creștere si reziliență în agricultură (AGGRI)

 

 


2020-03-27

 

Studiul privind centrele de dezvoltare urbană în RM

 


2020-03-27

 

Noul concept (paradigmă) a dezvoltării regionale

 


 

2019-10-22

 

Programe Naționale sectoriale

 


 

2019-09-27

 

Poziția MADRM cu referire la ședința Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională

 


 

2019-09-23

 

Depozite frigorifice

 


2019-09-23

 

Lege asigurarea subvenţionată în agricultură

 


2019-08-21

 

Chestionar de evaluare a consecințelor calamităților naturale la culturile agricole

 


 


 Lista organizațiilor neguvernamentale pe domenii de activitate

 

PDF icon Ordinul MADRM nr. 183 din 07 august 2018 „Cu privire la delegarea dnei Valentina ȚAPIȘ - secretar de stat MADRM (în domeniul protecției mediului și resurselor naturale) a atribuțiilor de a semna temporar actele permisive în domeniul mediului, stabilite conform Nomenclatorului în competențele Agenției de Mediu

 


 

Ordinul cu privire la lansarea primului apel de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans

 


 

LICITAȚII

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

Invitation to Quote (ITQ)

Shopping For technical services: Supervision (technical) services of the implementation of reconstruction works for winemaking laboratories of VET Leova and VET Nisporeni;

 Project Title: Consolidated Unit for Implementing & Monitoring the Wine Sector Restructuring Program (UCIMPRSVV)

 Date: 29 September, 2017

ITQ Nr. : #SUPERV_LEONIS_2017

Attention to: Works technical services (supervision) providers (Consultant)

 

DOCUMENTE ATAȘATE

Microsoft Office document icon ITQ SUPERV_LEONIS_2017.doc

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

September 26, 2017

REPUBLIC OF MOLDOVA

Moldova Agricultural Competitiveness Project (MACP)

Assignment Title: business development support for producer groups

Reference No. (as per Procurement Plan): MACP/AF-2/CS/CQ-2.4

DOCUMENTE ATAȘATE

File REOI_MACP_CS_CQ_2_4.docx

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 

   Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Republica Moldova

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La concursul privind selectarea responsabilului tehnic la

Construcţia  rețelei de aducțiune a apei de la stația de pompare SP-4 ,,Blindești’’ pînă la bazinul de acumulare pentru irigarea terenurilor agricole din comuna Sculeni, r-nul Ungheni

 

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta în calitate de responsabili tehnic pentru supravegherea lucrărilor de execuție la construcția rețelei de aducțiune a apei de la stația de pompare SP-4 ,,Blindești’’ pînă la bazinul de acumulare pentru irigarea terenurilor agricole din comuna Sculeni, r-nul Ungheni.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md/achizitii/ cu numărul de înregistrare 54/17/PRRECI.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md

 

  ________________________________________________________________________________________________________________________

   Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Republica Moldova

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

La concursul privind procurarea lucrărilor civile pentru:

Construcţia  rețelei de aducțiune a apei de la stația de pompare SP-4 ,,Blindești’’ pînă la bazinul de acumulare pentru irigarea terenurilor agricole din comuna Sculeni, r-nul Ungheni (Licitatia 55/17 PRRECI)

 

Setul de documente poate fi procurat de la UCIP-IFAD (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162, of.1303, tel. 22-50-46 după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Datele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD67TRPIAA145150B00911AB
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 12.10.2017, ora 10.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceiaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitatie pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md