Lista candidaților învingători ai concursului


 

Candidatul desemnaț învingător al concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern superior al Serviciului audit intern este dl Cornea Nicolae.

 


  

Candidații desemnați învingători ai concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de de consultant superior al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar sunt dna Victoria Tabunșcic și dl Maxim Covalciuc.

 


 

Candidații desemnați învingători ai concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de de consultant principal/consultantă principală al Direcției politici în sectorul vegetal sunt dna Vladalina Tipa și dl Vladimir Harabari.

 


 

Urmare a desfășurării interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală candidații
nu au acumulat punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Concursul se declară închis.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare este dl Valeri Perceamlî.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consultant principal al Direcției juridice este dl Ion Botezatu.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant superior al Direcției coordonare politici publice și integrare europeană este dl Marian Soroceanu.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției coordonare politici publice și integrare europeană este dna Ecaterina Țurcanu.

 


 

Candidații desemnați învingători al concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consultant principal al Direcției medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală sunt Antohiev Tatiana și Cozlov Deonisii.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Serviciului producție ecologică şi produse cu denumire de origine este dl Antofica Andrei.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant superior al Direcției industrie alimentară este dna Oglinda Maria.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului producție ecologică și produse cu denumire de origine este dna Ilușca Marina.

 


 

Candidatul desemnat învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de șef al Direcției politici în sectorul vegetal este dl Baltag Grigore.

  


 

Candidatul desemnat cîștigător al concursului la funcția de șef al Direcției  medicină veterinară şi siguranţa alimentelor de origine animală este dna Silvia Sîtnic-Adam.

 


  

Candidatul desemnat cîștigător al concursului la funcția de consultant principal al Serviciului tehnologia informației și comunicațiilor este dl Andrițchi  Anatolie.

 


 

Candidatul desemnat cîștigător al concursului la funcția de șef al Direcției industrie alimentară este dna Blîndu Stela.

 


  

Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Serviciului analiza prețurilor de piață –  Taras Cristian.

 


  

Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superiorl al Direcţiei îmbunătățiri funciare și fond funciar –  Negruța Gabriela.

 


 

Candidatul desemnat învingător la concursul pentru ocuparea funcției vacante de consultant principal al Serviciului îmbunătățiri funciare și fond funciar -  Necruțu Nicoleta.

 


 

Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcţiei medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală – Mutu Denis.

 


 

Învingătoare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Direcţiei politici în sectorul vegetal este desemnată Cebotari Elena.

 


 

 Învingătoare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Secției juridice este desemnată Coica Aliona.

 


  

Învingătoare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor este desemnată Mura Ana.

 


  

Învingător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de consultant principal al Serviciului industria alimentară pe segmentul animal din cadrul Direcției politici în sectorul zootehnic este desemnată dna Ciubeica Cristina.

 


 

Învingător al concursului pentru ocuparea funcției vacante de consultant principal al Serviciului cercetare, învățământ și consultanță în agricultură este desemnată dna Rusnac Cristina.