Funcții vacante

 

 


 

Anunț privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al UIPM

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului producție ecologică și produse cu denumire de origine

 


 

 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


 

 

Lista candidaților admiși pentru participare la concursul de selectare a candidatului la funcția de director al Instituției Publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului 

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ 

 


  

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici de dezvoltare regională

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consultant principal al Direcției politici de dezvoltare regională

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al UIPM

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției  politici de producţie, procesare şi reglementare a calităţii produselor de origine animalieră

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


  

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Secției financiar-administrative

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal din cadrul Secției financiar-administrative

 


 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici de prevenire a poluării şi evaluării de mediu

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

ANUNȚ Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului producție ecologică și produse cu denumire de origine

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului producție ecologică și produse cu denumire de origine

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secției financiar-administrative

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului fonduri de dezvoltare din cadrul Secției financiar-administrative

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS

 


 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


 

INSTITUŢIA PUBLICĂ „OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI”

 


  

Strengthening the institutional framework in the water and sanitation sector in the Republic of Moldova (Phase 01) Project financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the Austrian Development Agency

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției management instituțional 

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

AGENȚIA DE MEDIU COMISIA DE CONCURS

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de șef al Serviciului administrare a patrimoniului de stat şi fondului funciar

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță anularea concursului

 


  

AGENȚIA DE MEDIU COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 


  

AGENȚIA DE MEDIU COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

AGENȚIA DE MEDIU  Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție Agenția de Mediu Nord

 


 

AGENȚIA DE MEDIU Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului știință, educație și extensiune rurală

 


  

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului fonduri de dezvoltare din cadrul Secției financiar-administrative

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȚI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru radioactivitatea mediului

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție Agenția de Mediu Nord (cu statut de direcție)

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ 

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru calitatea aerului (cu statut de direcție în componența direcției generale)

 


 

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție generală al Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală)

 


 

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef adjunct al Direcției management informațional integrat de mediu

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  COMISIA DE CONCURS  ANUNȚ

 


  

 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului tehnologii informaţionale şi comunicaţii

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


   

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului audit intern

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului fonduri de dezvoltare din cadrul Secției financiar-administrative

 


 

  

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenției Apele Moldovei 

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director adjunct al Agenției de Mediu.

 


 

Concurs pentru suplinirea funcției de director al următoarelor Instituții Publice

 


 

Concurs pentru suplinirea funcției de director al următoarelor Instituții Publice 

 


 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici de producţie, procesare şi reglementare a calităţii produselor de origine animalieră

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici din domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenţiei ”Apele Moldovei”

 


 

Value Chain Development Coordinator for immediate full-time position. Call for Expression of Interest. 

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenției de Mediu

 


  

Request for Expressions of Interest (Senior Specialist Climate Change Resilience, team leader, for immediate full-time position)

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici din domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenției de Mediu

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  COMISIA DE CONCURS  ANUNȚ

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  COMISIA DE CONCURS  ANUNȚ

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenției de Mediu

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


  

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

 


 

 

„CANCELLED” REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Senior Specialist Climate Change Resilience, team leader, for immediate full-time position)

 

 


 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secției financiar-administrative

 

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  

COMISIA DE CONCURS 

ANUNȚ 

 

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor la funcția de consultant principal al Direcției politici de management al deşeurilor şi substanţelor chimce, pînă la 06 iunie 2018.

 

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ 

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor la funcția de consultant superior al Direcției politici dîn domeniul medicină veterinară şi siguranţa alimentelor de origine animalieră, pînă la 08 iunie 2018.

 

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

ANUNȚ 

Cîștigătorul concursului pentru suplinirea postului de director al Instituției Publice Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” a fost desemnat dl Cebotari Marin

 

 


 

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului știință, educație și extensiune rurală

 


 

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici de management al deşeurilor şi substanţelor chimce

 


 

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici din domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră

 

 


 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS

 

 


 

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ  

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor la funcția de șef al Serviciului, contabil-șef al Serviciului evidență contabilă din cadrul Secției financiar-administrative, pînă la 27 aprilie 2018.

 


 

 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Consultant superior al Direcţiei politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine animalieră  

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de consultant principal al Secției financiar-administrative 

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului, contabil-șef al Serviciului evidență contabilă din cadrul Secției financiar-administrative

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției  politici de producţie, procesare şi reglementare a calităţii produselor de origine animalieră 

 

 

Anunță concurs pentru suplinirea postului de director 

 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST (Value Chain Development Specialist for immediate full-time position)

 

Anunt cu privire la desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere la I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”

 

 

Anunță concurs cu privire la suplinirea postului temporar vacant de inspector controlul asupra executării hotărîrilor al Serviciului managementul documentelor

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Secției financiar-administrative 

 

Candidatul desemnat câștigător funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

Selectarea expertului la evaluarea tehnicii agricole privind corespunderea cu cerințele sistemului de agricultură conservativă

 

Infrastructure Development Specialist for immediate full-time position

 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici în domeniul biodiversității.

 

 Senior Specialist Climate Change Resilience, team leader, for immediate full-time position

 

 Value Chain Development Specialist for immediate full-time position 

 

 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală.

 

 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală.

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici în domeniul biodiversității

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principalal Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

 

Anunț cu privire la cîștigătorul concursului pentru ocuparea postului vacant de director al ADR NORD.

 

Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la funcția de consultant principal al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor.

 

 


Comisia de Concurs lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 

 

Comisia de Concurs lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici de dezvoltare rurală

 

 

Comisia de Concurs lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici de dezvoltare rurală

 

 


 

 ANUNȚ

 cu privire la prelungirea termenului de dpunere a dosarelor pentru concursul de suplinire a postului vacant de Director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (cu sediul în m. Bălți) în RD Nord

  pînă la 22 ianuarie 2018, ora 1600.

 


 Arhiva funcții vacante 2017