Lista candidaților admiși la concurs


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante consultant principal al Direcției medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală

 


  

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal/consultantă principală al Direcției politici în sectorul vegetal

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant principal/consultantă principală al Direcției protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante auditor intern superior al Serviciului audit intern

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal/consultantă principală al Direcției politici în sectorul vegetal

 


  

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior/consultantă superioară al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal/consultantă principală al Direcției coordonare politici publice și integrare europeană

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal/consultantă principală al Direcției medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală

 


 

Competiția dosarelor depuse pentru ocuparea funcției de director adjunct al AIPA

 

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de director adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Serviciului digitalizare, automatizare și mecanizarea agriculturii

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Direcției protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant principal/ consultantă principală a Direcției juridice

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Direcției coordonare politici publice și integrare europeană

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant superior al Direcției coordonare politici publice și integrare europeană

 


 

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Direcției medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală

 


 

Lista candidaților admiși la proba scrisă  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală

 


 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Direcției politici în sectorul vegetal

 


 

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant superior al Direcției industrie alimentară

 


  

Lista candidaţilor admişi la concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului producţie ecologică şi produse cu denumire de origine

 


 

 

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Serviciului digitalizare, automatizare și mecanizarea agriculturii

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului evidență contabilă, contabil-șef în cadrul ANIF

 


 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului resurse umane din cadrul ANIF

 


  

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic din cadrul ANIF

 


  

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant principal al Direcției politici în sectorul vegetal

 


 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de șef al Direcției politici în sectorul vegetal

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului digitalizare, automatizare și mecanizarea agriculturii

 


  

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animală

 


  

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției industrie alimentară

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Serviciului analiza prețurilor de piață

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului analiza prețurilor de piață

 


  

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici în sectorul vegetal

 


  

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției juridice

 


 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcţiei juridice

 


 

Arhivă anunțuri