Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Republica Moldova a raportat Inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 1990-2016 și măsurile de atenuare a acestora pînă în 2030

Published on: V, 03/29/2019 - 17:45

Pe 26 martie 2019 a avut loc Seminarul de finalizare a proiectului UNEP/GEF ”Republica Moldova: activități privind pregătirea celui de al doilea raport bienal actualizat către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei”, susținut financiar de către Fondul Global de Mediu și implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul Oficiului ”Schimbarea Climei” al Instituției Publice ”Unitatea de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu.

 

Obiectivul acestui Proiect a fost elaborarea si prezentarea către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC) a celui de-al doilea ”Raport bienal actualizat al Republicii Moldova” și anexa tehnică a acestuia ”Raportul național de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră a Republicii Moldova pentru perioada 1990-2016”. Aceste rapoarte sunt perfectate în conformitate cu obligațiunile de raportare a Republicii Moldova în cadrul CONUSC la care țara noastră este Parte din 1995 și a prevederilor Acordului de la Paris la care Republica Moldova a aderat în 2017.

 

Scopul seminarului a fost prezentarea principalelor produse obținute în cadrul acestui Proiect și a căilor de punere în aplicare a acestora în viitor la nivel național și sectorial în conformitate cu cerințele Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei și a Acordului de la Paris la această Convenție. 

 

Cel de-al Doilea Raport bienal actualizat al Republicii Moldova și anexa tehnică a acestuia prezintă o trecere în revistă actualizată a stării de lucruri în Republica Moldova pentru principalele aspecte reglementate de CONUSC. Acestea țin de evaluarea tendinței emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivel național și sectorial, de prezentarea măsurilor de atenuare a fenomenului schimbărilor climatice întreprinse la nivel național, de suportul și necesitățile de capacitate pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la o scară mai mare.

 

Este important de menționat faptul că rezultatele prezentate în aceste documente vor constitui informația de bază în procesul de actualizare a țintelor de atenuare stabilite în Prima Contribuție Națională Determinată a Republicii Moldova, elaborată în conformitate cu Deciziile și obligațiunile Republicii Moldova în cadrul Acordului de la Paris la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. Contribuția Națională Determinată va servi și ca prim instrument legal cu forță juridică aplicabil în raport cu toate Părțile semnatare ale Convenției, în conformitate cu obiectivul de menținere a încălzirii globale într-o limită de creștere către anul 2100 sub 2º C comparativ cu perioada preindustrială. În cadrul acestui Acord, pentru prima perioadă de implementare, Republica Moldova s-a angajat să atingă către anul 2030 ținta necondiționată de reducere a emisiilor de GES cu 67% comparativ cu nivelul anului 1990. Angajamentul de reducere respectiv ar putea crește în mod condiționat până la 78%, în conformitate cu un acord global, care abordează teme importante, precum oferirea de resurse financiare cu costuri reduse, transferul de tehnologii și cooperarea tehnică, accesul la toate acestea în măsură corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei.

 

Participanți la seminar au fost părțile implicate în procesul de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră și instituțiile care în obligațiunile sale promovează și implementează măsuri de reducere a acestor emisii la nivel sectorial. Raportul Bienal Actualizat Doi al Republicii Moldova către CONUSC cu anexa tehnică a acestuia pot fi consultate pe pagina web a Convenției: https://unfccc.int/ (în engleză), respectiv de pe pagina web a Oficiului ”Schimbarea Climei” din cadrul Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”: http://clima.md/ (în română și engleză). Informații adiționale la acest subiect pot fi oferite la tel 022 23 22 47 sau E-mail: clima@clima.md