ANUNȚ EXTINS DE PARTICIPARE

Anunț privind extinderea termenului de depunere a ofertelor privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” cu privire la elaborarea raportului de evaluare a instituţiilor din sectorul de sănătate care necesită substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova.

 

Proiect finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

 

Anunț de achiziționare a serviciilor INDIVIDUALE de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 

Denumirea sarcinii: Expert național

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

 

1. Atribuțiile expertului:

 

Elaborarea Raportului de evaluare a instituţiilor din sectorul de sănătate care necesită substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova (Assessment report of the healthcare institutions needs on substitution of Hg measuring devises), potrivit caietului de sarcini.

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

 

  • Diplomă universitară (licență) cel puțin în unul din următoarele domenii: în domeniul mediului, ştiinţelor medicale, chimiei sau substanţelor chimice, farmaceutic, alte domenii conexe relevante domeniului de expertiză solicitat;
  • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în sectorul public asociat domeniul mediului, sănătăţii, substanţelor chimice, farmaceutic;
  • Experienţă de colaborare cu instituţiile de stat şi cunoaşterea documentelor de politici în domeniul mediului, sănătăţii, importului şi punerea în circulaţie a produselor/dispozitivelor medicale;
  • Experienţă de muncă cu organizaţiile internaţionale sau în cadrul unor proiecte naţionale/internaţionale relevant domeniului de cercetare;
  • Cunoştinţe în domeniul cercetării şi analizei datelor, de redactare a studiilor cu conţinut analitic;
  • Cunoaşterea organigramei instituţionale din sectorul de sănătate, instituţiilor subordonate, AMDM;
  • Cunoașterea  documentelor de politici naționale, instrumentele tehnicii legislative, dreptul tratatelor și a legislației UE;
  • Cunoașterea politicilor din sectorul mediului, în special în domeniul substanțelor chimice reprezintă un avantaj;
  • Abilități excelente de comunicare;
  • Cunoașterea fluentă a limbii engleze, limbii române și limbii ruse.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 

-   până la ora: [12.00]

-   până la data de: [30.07.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

dorin.andros@uipm.md,veronica.ursu@uipm.md și cristina.lesnic@uipm.md; 

 

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos: