Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Rapoarte Mediu

 


 

Raport privind realizările Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului LA COMPONENTA PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RESURSE NATURALE în anul 2020

 


 

Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă

 


 

Republica Moldova Al VI-lea Raport Național cu privire la diversitatea biologică

 


 

 

Studii efectuate în domeniul protecției mediului

 


 

Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în perioada 01.01.2018-31.12.2018

 


 

 

Raportul generalizat privind realizarea în anul 2018 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 160 din 21 februarie 2018.

 


 

 

Raportul de monitorizare privind implementarea pe parcursul anului 2018 a Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014

 


 

Raport privind implementarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030

 


 

 Raport privind implementarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020

 


 

Raport privind realizarea prevederilor Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020

 


  

RAPORT privind realizările Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la componenta protecția mediului și resurselor naturale, în anul 2018.