MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI COMISIA DE CONCURS ANUNȚ

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor la funcția de șef al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă, pînă la 15 decembrie 2018.