EXTINS: I.P. „UIPM” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri

Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 

Proiectul „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru managementul fluxului specific de deșeuri în Republica Moldova” este finanțată de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și implementată în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”

 

Numărul contractului:                                81268195

Numărul de procesare a proiectului:         14.2267.4-021.00

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 

Denumirea sarcinii: Consultant tehnic

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.

 

1. Atribuțiile expertului:

-       Managementul zilnic al activităților planificate;

-       Suport pentru planificarea, proiectarea și livrarea activităților proiectului;

-       Identificarea și stabilirea sarcinilor pentru experții care urmează a fi contractați pentru realizarea anumitor sarcini, elaborarea termenilor de referință și participarea la procesul de selectare (numai în cazul dacă a rămas să mai fie contractați);

-       Monitorizarea realizării acțiunilor de promovare a proiectului în scopul creșterii vizibilității și gradului de informare a cetățenilor privitor la impactul celor trei tipuri de deșeuri asupra mediului, sănătății populației și bugetului public național;

-       Gradul înalt de realizare a activităților în conformitate cu bugetul aprobat;

-       Monitorizarea termenilor de timp aprobați pentru realizarea activităților;

-       Comunicarea cu beneficiarul final al livrabilelor;

-       Mentoratul necesar și instruiri privitor la opțiunile de realizare a sarcinilor;

-       Desfășurarea în termen a ședințelor Comitetului director și a echipei;

-       Accesul la informațiile necesare pentru echipa proiectului în vederea realizării în termen a obiectivelor proiectului;

-       Gestionarea implementării granturilor;

-       Organizarea vizitelor de studiu și schimbului de experiență;

-       Elaborarea rapoartelor trimestriale de progres și raportului final.

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

-    Diplomă de studii superioarecel puțin în unul din următoarele domenii:economie, juridică, politici publice, mediu sau alte domenii relevante domeniului de expertiză;

-    Cel puțin 5 ani de experiență în funcții de conducere (fie în cadrul entităților publice fie în funcții de management al proiectelor);

-    Experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public, ori activități similare în cadrul autorităților publice centrale / instituții publice / proiecte internaționale;

-    Experiență dovedită în dezvoltarea actelor juridice în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare;

-    Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta idei în mod clar și eficient;

-    Abilități excelente de comunicare;

-    Cunoștință de limbă românăși rusă.

-    Cunoașterea domeniului mediului va fi un avantaj;

-    Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta idei în mod clar și eficient;

-    Abilități excelente de scriere și redactare a textelor;

-    Cunoașterea limbilor: româna, rusă, engleză;

-    Abilitatea de a lucra în echipă și independent, capacitate de auto-planificare şi o bună încadrare în termenele de lucru;

 -   Competențe extinse în utilizarea PC, inclusiv cunoștințe în domeniul produselor MS Office (Word, Excel, PowerPoint), abilitatea de a folosi Internetul;

-    Calități personale: responsabilitate, creativitate, promptitudine, punctualitate, politețe, diplomație, toleranță, calm și perseverență.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-   până la ora: [14:00]

-   până la data de: [10.08.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: mihail.beregoi@uipm.mdveronica.ursu@uipm.md

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos:

Documente atașate: