Documente de politici în domeniul mediului și Rapoartele de monitorizare

 


 

 

Lista documentelor de politici în domeniul mediului

 

 

Nr.

Denumirea documentului de politici

Textul documentului de politici

Rapoarte de monitorizare

1.

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia  

 

(aprobată prin HG nr.301 din 24.04.2014)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740

 Documente atașate

2.

Strategia de dezvoltarecu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

 

(aprobată prin HG nr. 1470 din 30.12.2016)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369528

Documente atașate 

3.

Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

 

(aprobată prin HG nr. 274 din 18.05.2015)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781

Documente atașate 

4.

Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

 

(aprobată prin HG nr. 1009 din 10.12.2014)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945

Documente atașate 

5.

Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027

 

(aprobată prin HG nr. 248 din 10.04.2013)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347341

 Documente atașate

6.

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028)

 

(aprobată prin HG nr. 199 din 20 martie 2014)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122590&lang=ro

Documente atașate  

7.

Strategia naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

 

(aprobată prin HG nr. 1155 din 20 octombrie 2004)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297880

Documente atașate  

8.

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova

 

 (aprobată prin HP nr. 350 din  12.07.2001)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308876

Documente atașate 

9.

Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia

 

(aprobat prin HG nr. 160 din 21.02.2018)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374523

 Documente atașate

10.

Programulde suprimare eşalonată ahidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi aPlanului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020

 

(aprobat prin HG nr. 856 din 13.07.2016)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365905

 Documente atașate

11.

Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

 

(aprobat prin HG nr.751 din 05.10.2011)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340503

Documente atașate 

12.

Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova

 

(aprobat prin HG nr. 973 din 18.10.2010)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557

 Documente atașate 

13.

Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020

 

 (aprobat prin HG nr.737 din  17.06.2003)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304349

 Documente atașate 

14.

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020

 

(aprobat prin HG nr. 1206 din 5 decembrie 2018)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378837

Documente atașate

15.

Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru

 

(aprobat prin HG. nr.814 din 17.10.2017)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371992

 Documente atașate 

16.

Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut şi Marea Neagră.

 

(aprobat prin HG nr.955 din 03.10.2018)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378307

 

 

Documente atașate  

17.

Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

 

(aprobat prin HG nr.1063 din 16.09.2016)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749

Documente atașate