Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru asistență în organizarea training-urilor de educație financiară

 

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, a fost conceput pentru a acorda suport fermierilor mici și tinerilor antreprenori, în special celor de semi-subzistență și orientați comercial, ce dețin afaceri în agricultură, sunt vulnerabili, sensibili la sărăcie și la schimbările climatice.

Componenta Proiectului: „Suport pentru dezvoltarea businessului agricol” are drept scop  îmbunătățirea accesului la servicii și piețe financiare,  iar educația financiară și antreprenorială sunt unele dintre constrângerile principale ale populației din mediul rural în inițierea unei afaceri și accesarea unui credit. Drept urmare în cadrul PRR este prevăzută asistență tehnică orientată pentru educația financiară a microantreprenorilor (micilor fermieri), inclusiv femeilor, tinerilor antreprenori și membrilor AEÎ.

În acest context, pentru anul 2021, UCIP IFAD va continua să realizeze mai multe activități pentru educația financiară și antreprenorială a micro-antreprenorilor, inclusiv organizarea de training uri de educației financiară în parteneriat cu Fundația pentru Educație Financiară ”OK”.

UCIP IFAD va selecta o companie cu experiență în organizarea de evenimente pentru a acorda suport în organizarea și logistica training-urilor de educație financiară.

Domeniul de aplicare a serviciilor, rezultatul scontat și livrabilele, graficul și etapele proiectului, cerințe minime de eligibilitate şi modelul Scrisorii de exprimare a interesului le găsiţi publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/ Bunuri, lucrări și servicii non-consultanță/Licitația 65/20 PRR.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (prin poștă, sau e-mail) până la 06 ianuarie 2021, ora 10:00.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md