Anunț privind inițierea procesului de elaborare a Strategiei pentru Europa de Sud-Est 2030, cu implicarea statelor Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), care include și Republica Moldova.

          Strategia pentru Europa de Sud-Est 2030, elaborată în prezent de către Consiliul Regional pentru Cooperare al Europei de Sud-Est, este documentul ce asigură o politică de conectivitate regională, care are ca obiectiv general atingerea unei creșteri economice durabile la nivel regional, pentru a reduce sărăcia și inegalitățile, pentru a îmbunătăți incluziunea socială, a încetini procesul depopulării regiunilor, prin îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

 

          Întrucât Republica Moldova este membră în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), în procesul de elaborare sunt implicate și autoritățile RM, inclusiv Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Printre domeniile prioritare prezente în Strategie este reflectat și cel al dezvoltării regionale.

 

         Pentru mai multe detalii despre Strategia pentru Europa de Sud-Est 2030, se anexează documentul cu prezentarea substanțială a acesteia, inclusiv Ariile Prioritare de intervenție eligibile pentru MADRM.