Anunț

„ANUNȚ PRIVITOR LA EXTINDEREA TERMENULUI DE DEPUNER A OFERTELOR privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” pentru elaborarea Planului operațional de aplicare a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului pentru lămpi / corpurile de iluminat (conform caietului de sarcini)”.

 

Proiect finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

 

Anunț de achiziționare a serviciilor INDIVIDUALE de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 

Denumirea sarcinii: Expert național

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

 

1. Atribuțiile expertului:

 

Elaborarea Planului operațional de aplicare a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului pentru lămpi / corpurile de iluminat (conform caietului de sarcini).

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

 

Diplomă universitară (licență) cel puțin în unul din următoarele domenii: în domeniul dreptului, mediului, substanțelor chimice, alte domenii conexe;

-    Cel puțin 5 ani de experiență profesională dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public, de colaborare cu instituţiile de stat. Consultanță în domeniul deșeurilor periculoase și substanțelor chimice reprezintă un avantaj;

-    Minimum 5 ani de experiență dovedită în elaborarea actelor normative (juridice), studii de cercetare, ştiinţifico-aplicative, ghiduri, proceduri operaţionale standard, instrucţiuni, documente de politici sau altor documente relevante sarcinii în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare a acestora;

-   Cel puţin 3 ani de experienţă de muncă cu organizaţiile internaţionale sau în cadrul unor proiecte internaţionale;

-    Cunoașterea politicilor din sectorul mediului, în special în domeniul substanțelor chimice reprezintă un avantaj;

-    Cunoașterea  documentelor de politici naționale, instrumentele tehnicii legislative, dreptul tratatelor și a legislației UE;

-    Cunoștințe excelente analitice și experiență profesională în elaborarea actelor normative (probată);

-    Experiență profesională în domeniul juridic/proiecte de acte normative/documente de politici;

-    Abilități excelente de comunicare;

-    Cunoașterea fluentă a limbii engleze, limbii române și limbii ruse.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 

-   până la ora: [12.00]

-   până la data de: [30.07.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  dorin.andros@uipm.md, veronica.ursu@uipm.md și cristina.lesnic@uipm.md; 

 

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos: