Noi reglementări pentru a asigura integritatea bunurilor sistemelor centralizate de irigare și desecare

Published on: L, 07/08/2024 - 14:01

8 iulie 2024, Chișinău - Guvernul a aprobat modificarea unor acte normative, în scopul asigurării integrității bunurilor sistemelor centralizate de irigare și desecare, instituirii unui mecanism clar și eficient pentru administrarea și gestionarea infrastructurii de irigare și desecare. Astfel, va fi reglementată apartenența pe domenii a infrastructurii de irigare și desecare proprietate publică și a administrării terenurilor proprietate publică a statului, limitrofe infrastructurii de irigare/desecare.


Principalele modificări stabilesc că, bunurile și infrastructura sistemelor de irigare/desecare, care aparțin statului și unităților administrativ-teritoriale, sunt din domeniul public. Aceste bunuri nu pot fi înstrăinate, nu pot fi depuse în capitalul social al unor persoane juridice, nu pot fi supuse urmăririi silite și nu pot fi incluse în masa debitoare în caz de insolvabilitate sau faliment al persoanei juridice. De asemenea, se stabilește că, terenurile infrastructurii sistemelor centralizate de irigare/desecare, situate în afara fâșiei riverane de protecție a apelor, vor fi gestionate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și administrate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.