Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Proiectul EU4Environment în Moldova: realizări și perspective

Published on: V, 09/11/2020 - 16:01

11 septembrie 2020, Chișinău – Vineri, 11 septembrie curent, a avut loc cea de-a doua ședință a grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi/ Comitetului Național de Implementare (CNI) pentru EU4Environment. Evenimentul s-a desfășurat în regim online și a avut scopul de a prezenta rezultatele proiectului EU4Environment în Moldova în anul 2020, precum și de a stabili noile direcții de acțiune în domeniul protecției mediului.

 

În debutul evenimentului, Secretarul de Stat al Ministerului Agricuturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Maxim POPOV a reliefat faptul că protecția mediului este un domeniu intersectorial, ce necesită o colaborarea eficientă între instituții, pentru a putea contribui la realizarea angajamentelor asumate de țara noastră în Acordul de Asociere R. Moldova-UE. De asemenea, oficialul și-a exprimat recunoștința pentru suportul acordat de partenerii de dezvoltare.

 

„Aducem mulțumiri Uniunii Europene, ce generos asigură finanțarea acestui proiect regional, Comisiei Europene – pentru sprijinul și ghidarea permanentă în asigurarea sinergiei între valorile de mediu și dezvoltare economică și partenerilor de implementare – OECD, UN Environment, CEE ONU, UNIDO – și să ne dorim succes în realizarea tuturor celor planificate. În acest context, vă asigur că, MADRM va contribui activ la realizarea și atingerea obiectivelor acestui proiect, de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, instituțiile naționale implicate, partenerii de implementare și vom contribui atât la desfășurarea continuă a unui proces bine coordonat pentru implementare și raportare la nivel național și regional, cât și la realizarea acțiunilor concrete prevăzute în proiect”, a declarat Maxim POPOV.

 

Agenda ședinței a cuprins un set de subiecte, precum:

 

- Evaluarea rezultatelor privind implementarea EU4Environment în perioada ianuarie-august 2020;

 

- Aprobarea planurilor de acțiuni de comun accord cu partenerii de implementare, pentru perioada septembrie-decembrie 2020 și a activităților preconizate pentru anul 2021;

 

- Stabilirea domeniilor noi prioritare pentru actualizarea documentelor de politici în domeniul economiei verzi, evaluarea costurilor, investițiilor verzi necesare și activitățile partenerilor pe 2021-2022 (ex.: eco-inovații pentru IMM, eco-etichetare etc);

 

-Definitivarea agendei Reuniunii Regionale a EU4Environment/Comitetul Regional de Implementare, ce va avea loc pe 22 septembrie 2020;

 

- Organizarea activităților pentru Săptămâna Verde Europeană (EU Green Week 2020) ce se va desfășura în perioada 19-23 octombrie 2020;

 

- Asigurarea sinergiei cu alte proiecte/acțiuni și informarea partenerilor de implementare despre posibilitățile și necesitățile de implementare a EU4Environment în Moldova.

 

La eveniment au participat reprezentanții agențiilor guvernamentale din cadrul MEI, MADRM, ODIMM, AAP, AEE, APCSP. De asemenea au fost prezenți și reprezentanți ai mediului academic, ai asociațiilor obștești, ai Delegației UE în Republica Moldova și ai Partenerilor de implementare (OECD, CEE ONU, UNEP, UNIDO).

 

NOTĂ: Şedinţa Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi/Comitetul Național de Implementare (CNI) pentru EU4Environment se înscrie în cadrul Acțiunii Uniunea Europeană pentru Mediu/EU4Environment. Proiectul regional „European Union for Environment/Uniunea Europeană pentru Mediu" (EU4Environment) are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 și are costul total de circa 20 mln. Euro pentru șase țări și cinci instituții de implementare.