Îndrumar metodic cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a calamităților naturale

Published on: L, 04/27/2020 - 18:07

În cazul declanșării unor situații excepționale, conform prevederilor pct. 10 din Regulamentul cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 16.11.2010, organele centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrației publice locale, în comun cu subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ale Ministerului Afacerilor Interne, realizează în modul stabilit colectarea și prelucrarea informației despre situațiile excepționale care au fost înregistrate în urma intemperiilor care au afectat culturile agricole.
 
Modul de lucru al Comisiei pentru examinarea și evaluarea gradului
de afectare a culturilor agricole, urmare a calamităților naturale înregistrate
 
Agentul economic (persoană juridică sau persoană fizică), în decurs de 24 ore de la declanșarea situației excepționale cu caracter natural, informează Direcția Raională Agricultură și Alimentație și înaintează un demers oficial (scris în formă liberă), la primăria în raza căreia sunt amplasate terenurile agricole gestionate, despre afectarea suprafeței de culturi agricole deținute, urmare calamităților naturale ce au avut loc și solicită convocarea Comisiei pentru situații excepționale locale (în continuare Comisia) care va constata gradul de afectare a culturii.
 
În componența Comisiei intră obligatoriu: reprezentantul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afaceriloir Interne – președinte al comisiei; reprezentantul Direcției Raionale Agricultură și Alimentație; conducătorul gospodărir; reprezentantul primăriei; și după caz, reprezentantul companiei de asigurări, în cazul cînd culturile agricole sunt asigurate.
 
Responsabil de convocarea Comisiei este primarul din localitate. Comisia se convoacă la solicitarea agentului economic / persoanei fizice.
 
În termen de cel mult 6 zile calendaristice, după caz, din momentul cînd solicitantul a depus o solicitare la primărie, primarul din localitate convoacă Comisia și se deplasează în teritoriu pentru a acta suprafețele ocupate cu culturi care au avut de suferit urmare a calamităților mnaturale produse.
Examinarea cuprinde în mod obligatoriu toate terenurile și culturile agricole afectate.
 
În cazul divergențelor de opinii a membrilor comisiei, este permisă efectuarea repetată a evaluării culturilor agricole, în termen nu mai tîrziu de 7 zile de la ultima evaluare a acestora.
 
După încheierea examinării stării culturilor agricole a întreprinderii, se întocmește, în două exemplare Actul constatării pagubelor, semnat de toți membrii comisiei. Primul exemplar se transmite Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, iar al doilea exemplar rămîne la primărie.
 
Copia Actului de examinare este ținut de fiecare membru al comisiei. Actul autentificat reprezintă baza tuturor acțiunilor ulterioare, ce țin de evidența afectărilor culturilor agricole a calamităților naturale înregistrate. Actul se întocmește conform anexei nr. 1.