Main menu

Media

Consultări on-line în cadrul EU4environment

Published on: Fri, 05/29/2020 - 16:25

29 mai 2020, Chișinău - Comisia Europeană a organizat un dialog on-line  pentru a discuta situația generală în țările partenere EU4Environment, în contextul COVID-19, planurile și acțiunile de restabilire post pandemie și potențialul impact al acestora asupra dezvoltării economiei verzi.   

 

Consultările din cadrul EU4Environment au loc ca parte a procesului de coordonare regională a proiectului și de implementare a rezultatului 1 - un proces decizional mai verde; acțiunea 1.1: - responsabilitatea privind economia verde, coerența politicilor și coordonarea intersectorială, precum și rezultatul 5 - schimb de cunoștințe și coordonare regională.

 

În cadrul comunicării on-line, s-a discutat despre oportunitățile de organizare a Reuniunii Regionale la finele anului 2020, despre planurile de activitate în a doua jumătate a anului, ținând cont de măsurile stricte pe timp de pandemie.

 

Totodată, Secretarul de Stat, Maxim POPOV a prezentat progresul în implementarea EU4Environment în Republica Moldova. Oficialul a salutat  suportul oferit de Comisia Europeană în cadrul EU4environment pentru Moldova și contribuția partenerilor de implementare, OECD, CEE ONU, UNEP și UNIDO, pentru activitățile lansate în cadrul acestui proiect regional, menționând: „Guvernul continuă activitățile conform Planului de acțiuni aprobat pentru perioada 2020-2023. Sunt în derulare acțiuni în domeniul gestionării deșeurilor, responsabilității extinse a producătorului, promovării economiei verzi, calității aerului, emisiilor industriale, evaluării impactului asupra mediului, conservării biodiversității. În  contextul priorităților politicii de mediu, aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” va marca o schimbare pozitivă în promovarea priorităților de mediu ale țării, obiectivele cheie fiind dezvoltarea economiei verzi, promovarea economiei circulare și a ODD-urilor de mediu aferente sunt printre angajamentele asumate”. De asemenea, Secretarul de Stat a punctat prioritățile pentru EU4Environment, subliniind obiectivele MADRM, în acest sens.

 

În context, obiectivele subliniază asigurarea continuității dialogului și colaborării interministeriale pentru implementarea Programului pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova pentru 2018-2020 și a activității Grupului de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi; îmbunătățirea managementului Fondului Ecologic Național: manualul operațional, controlul calității, instruirea personalului; consolidarea capacităților în domeniul evaluării strategice de mediu și evaluării impactului în context transfrontalier; elaborarea Programului Național privind managementul deșeurilor și Planului de acțiuni, conform PAG 2020-2023 și Legii deșeurilor, etc.

 

La ședința on-line în cadrul EU4Environment au participat înalți oficiali ai Comisiei Europene, reprezentanți ai Delegației UE in Republica Moldova, parteneri de dezvoltare, punctele Naționale de Contact EU4Environment, co-președinți ai Comitetului Național de Implementare a Acțiunii, Grupului de Lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi.

 

Notă: Proiectul regional „European Union for Environment/Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 cu un buget total de circa 20 mln. Euro pentru 6 țări și 5 instituții de implementare (OECD, UN ECE, UN Environment, UNIDO și Banca Mondială).