Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Secretar de Stat

Secretar de Stat
Tatiana Nistorică

 


 

 

 

Data, anul, locul nașterii:  2 iulie 1978

 

Studii:     

1997-2002 - Universitatea Agrară de Stat din Moldova, licențiat în biotehnologie;

 

Programe de stagiere 

2019 - Programul de burse Cochran, Genetica bovinelor rasă de carne, Statele Unite ale Americii;

2017 - Ungaria, FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație) Ameliorarea bovinelor pentru lapte;

2018 - Proiectul Suedez de siguranță a laptelui SAFOSO Identificarea riscurilor în sistemul de siguranță a laptelui și produselor lactate, Ucraina;

2013 - Programul SABIT Producerea și procesarea produselor lactate, tehnici de siguranță a alimentului, Statele Unite ale Americii;

2012 – Curs de dezvoltarea abilităților pentru funcționarii publici, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova;

2011 - Tehnici de siguranță a alimentelor HACCP și ISO, Turcia;

2011 - Managementul public modern, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova;

2010 - Tehnici de conservare a produselor de origine animalieră, Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară din Obihiro, Japonia;

2010 - Măsurile de Securitate Economico Strategice,  Polonia;

2010 - Practici de producere și accesarea piețelor pentru fermele mici și mijlocii, Ungaria,

2008 - Managementul în sectorul zootehnic,  Centrul Internațional de Cooperare Economică din Qinghai China.

 

Activitatea profesională:

ianuarie 2014 – noiembrie 2019 Șef al Direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine animalieră, MADRM;

2014 – prezent -  Coordonator Național FAO privind Resursele Genetice Animale;

mai 2007 – ianuarie 2014 – Șef al  Secție resurse genetice animaliere, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

iunie 2005 – mai 2007 - tehnolog procesarea laptelui, Fabrica de produse lactate Hincești „Lactalis ALBA”;

iunie 2002 – iunie 2005 - asistent Universitar, catedra zootehnie generală,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

 

Competenţe profesionale şi abilităţi sociale:

-    Capacități analitice și de cercetare dezvoltate;

-    Experiență în scrierea de rapoarte și materiale analitice;

-    Capacități de mobilizare și administrare a grupurilor de persoane;

-    Capacități de analiză, brainstorming, luarea deciziilor, prognozarea, logistică, gestionarea timpului, separarea și gestionarea sarcinilor, leadership.

-    Experiență de lucru în medii ce necesită interacțiune cu oamenii;

-  Experiențăîn tehnologia produselor alimentare (producerea și procesarea laptelui și a cărnii), pedagogie șștiințe aplicative, elaborarea și promovarea documentelor de politici și o bună cunoaștere a proceselor de control al calității;

-    Competențe de adaptabilitate profesională;

-    Flexibilitate funcțională.

-    Responsabilă;

-    Perseverentă;

-    Sociabilă;

-    Punctuală;

Posedarea limbilor:

Româna – nativ;

Rusa – C1;

Engleza – B2;

Franceza – B2;

 

 

 

 

Data nașterii: