Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Proiectului ”Apă și Sanitație în Republica Moldova” la o nouă fază de implementare

Published on: M, 03/13/2018 - 11:13

         55 mii de cetățeni din țara noastră au beneficiat de acces îmbunătățit la servicii de aprovizionare cu apă și sanitație, în urma implementării Proiectului ”Apă și Sanitație în Republica Moldova” (proiectul ApaSan), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Cooperare (ADA), în perioada anilor 2009 - 2015. În după amiaza zilei de ieri, la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere s-a discutat despre succesele proiectului și prioritățile în continuare. Scopul este de a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor din sate prin accesul acestora la servicii de aprovizionare cu apă și sanitație durabile și calitative.

 

        Subiecte de discuție, în cadrul ședinței, au fost progresele înregistrate în cadrul proiectului pe parcursul primelor două faze, derularea fazei trei, precum și așteptările beneficiarilor. În acest sens, au fost punctate rezultatele pe dimensiunea de Sanitație în instituțiile de învățământ. Astfel a fost menționat Ghidul pentru opțiunile de sanitație școlară şi grădinițe, care va fi publicat şi diseminat, în luna mai, anul curent, precum şi asistența tehnică şi financiară pentru instituțiile de învățământ (blocuri sanitare tip ecosan, stație de epurare a apelor uzate).

 

       Totodată, pe Componentele de Planificare și finanțare strategică a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitație, au fost menționate acțiunile realizate întru demararea elaborării Planului Național de Aprovizionare cu Apă şi Sanitație, necesitatea abordării şi susținerii într-un format extins a acestei idei. De asemenea, rezultatele obținute în cooperarea cu fondurile naționale precum şi etapele în implementarea proiectelor selectate pentru cofinanțare.

 

      Amintim, în primele două faze au fost construite peste 30 de sisteme de alimentare cu apă a căror beneficiari sunt 55 mii cetățenii din zeci de localități rurale. De asemenea, în 56 școli au fost construite toalete Ecosan (grup sanitar). În prezent, este în derulare faza III, ce are drept obiectiv dotarea instituțiilor publice pentru a răspunde necesităților populației rurale, inclusiv ale celor mai vulnerabile categorii. Bugetul total al proiectului acordat de partenerii străini, constituie circa 8 mln CHF, iar autoritățile naționale și locale, precum și populația locală urmează să aibă o contribuție totală de circa 2,9 mln CHF.

 

      Faza I-a (2009-2011) a proiectului, ApaSan s-a bazat pe realizările, expertiza, parteneriatele și poziționarea stabilite prin Programul SDC  WatSan. Faza a II-a (2011-2015) s-a axat pe dezvoltarea modelelor de prestare a serviciilor durabile și incluzive pentru alimentarea cu apă și sanitație rurală până la maturitatea acestora și documentarea și promovarea acestora astfel încât acestea să fie disponibile pentru replicare.

 

 

13 martie 2018

Serviciul de informare și comunicare cu mass media al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului