Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM a elaborat un proiect de Regulament privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans

Published on: L, 02/12/2018 - 11:01

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a elaborat un proiect de Regulament privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru producători agricoli. Scopul este de a susține producătorii agricoli și de a spori afacerile în domeniul agricol și mediul rural.

 

Conform proiectului de Regulament,  subvențiile în avans vor fi acordate în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care îşi desfășoară pentru prima dată o activitate economică în domeniul agroalimentar și nu sunt afiliați unui alt producător agricol, iar tinerii fermieri și femeile fermiere vor putea beneficia de sprijin financiar doar o singură dată în sistemul de acordare a plăților în avans.

 

Valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăși suma de 650 000 lei sau va constitui până la 65 % din valoarea eligibilă a investiției.

 

În acest an, circa 5% din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural destinate măsurilor de sprijin vor fi alocate pentru finanțarea proiectelor start-up.

 

Totuși, proiectele start-up se vor subvenționa în avans, cu respectarea câtorva condiții, printre care: contribuția financiară asigurată de solicitant de cel puțin 10% din valoarea proiectului; valoarea investiției să nu depășească suma de un milion de lei; proiectul să fie implementat într-o localitate din zona rurală; perioada de implementare să fie de până la 24 de luni şi proiectul să prevadă crearea locurilor de muncă s.a.

 

Menționăm că, subvenționarea proiectelor start-up se va realiza în bază de concurs. Prioritate vor avea proiectele care vor acumula punctajul cel mai mare, în limita fondurilor alocate în acest sens.

 

12 februarie 2018

Serviciul de informare și comunicare cu mass media al

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului