Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

A fost lansat Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți

Published on: V, 11/16/2018 - 16:40

În contextul Zilei Reciclării astăzi s-a desfășurat un seminar tematic pentru jurnaliștii și ONG-urile de mediu, în cadrul căreia a fost prezentat Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți. Obiectivul general al registrului este formarea unei resurse informaționale privind date despre poluarea mediului, emisiilor de poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze și transferului de deșeuri și poluanți precum și de a facilita accesul factorilor de decizie, instituțiilor publice, agenților economici dar și publicului larg la aceste informații.

 

Svetlana Bolocan, direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice și Tatiana Țugui, Oficiul Prevenirea poluării Mediului, au răspuns la întrebările legate de poluanții ce amenință  sănătatea oamenilor și a mediului; noile obligațiuni ale agenților economici privind emisiile și transferurile de poluanți; accesul publicului la datele cu privire la poluanții emiși sau transferați; modalitatea de funcționare a acestui registru.

 

Crearea  mecanismului de raportare și monitorizarea emisiilor de poluanți, precum și utilizarea lui în calitate de instrument de luare a deciziilor si acces la informații va facilita  exercitarea dreptului fiecărei persoane, a generaţiilor actuale sau viitoare, de a trăi într-un mediu adecvat bunăstării şi sănătăţii sale, prin asigurarea implementării unor sisteme informaţionale de mediu accesibile publicului.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass media