De Ziua Internațională a Râurilor la MADRM s-a desfășurat o conferință despre starea ecologică a resurselor acvatice din centrul țării

Published on: J, 03/14/2019 - 16:41

De Ziua Internațională a Râurilor (14 martie), la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, s-a desfășurat conferința regională „Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de Centru a Republicii Moldova. Reglementări și soluții pentru utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apă ˮ.

 

Evenimentul a fost organizat în comun cu Mișcarea Ecologistă din Moldova și a reunit reprezentanți ai administrației publice locale din raioanele de centru ale țării, colaboratori ai Inspecțiilor Ecologice, ai Centrelor de Sănătate Publică, precum și membri ai organizațiile neguvernamentale locale și ai comitetelor de sub-bazine hidrografice.

 

Conferința regională a fost dedicată stării ecologice precare a resurselor acvatice, fapt ce impune luarea unor măsuri concrete pentru asigurarea securității ecologice și alimentării cu apă a cetățenilor, precum și a avut loc,   în contextul aplicării cadrului legislativ ce reglementează gestionarea resurselor acvatice și încurajează utilizarea Comitetelor de Bazin și Sub-bazin hidrografic ca instrumente de administrare a bazinelor acvatice și a râurilor din arealul localităților.

 

În acest context, Secretarul  de stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, Valentina Țapiș, a mulțumit celor prezenți pentru interesul sporit de a discuta  pe subiectul protecției resurselor acvatice, nominalizând progresele înregistrate, în acest sens, până în prezent și a subliniat prioritățile stabilite în continuare.

 

În cadrul evenimentului s-au discutat aspecte legate de politici naționale în domeniul resurselor acvatice, prezentate pe larg de Adrian Delinschi, șeful Direcției politici de management integrat al resurselor de apă.

 

La rândul său, Directorul Agenției „Apele Moldovei”, Radu Cazacu, a vorbit despre starea resurselor de apă la nivel regional, iar Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu a prezentat audienței conceptul de management integrat al bazinelor hidrografice, făcând referire în acest sens la activitatea comitetelor de sub-bazin înființate în ultimii ani în Republica Moldova.

 

Un studiu de caz în acest sens a fost oferit de domnul Victor Gori, primar al comunei Botnărești (r. Anenii Noi) și președintele Comitetului de sub-bazin al râului Bâc. El a enumerat succesele făcute de echipa comitetului în cei șapte ani de activitate, problemele cu care se confruntă în continuare bazinul râului Bîc și planurile de viitor menite să îmbunătățească starea ecologică a acestuia.

 

Lilia Curchi, redactor-coordonator al revistei NATURA, a prezentat pe scurt metodele și instrumentele de mobilizare a comunității și colaborare cu mass-media în abordarea problemelor ce vizează resursele acvatice, în scopul mobilizării opiniei publice pentru soluționarea problemelor ecologice.


Participanții la conferință au adresat întrebări, au subliniat probleme ce se evidențiază din activitatea lor, au împărtășit idei legate de provocările pe care le întâmpină în diverse raioane.

 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă” susținut de Programul de Suport destinate ONG-urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția „Apele Moldovei”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

 

Date de contact:

Direcția politici de management intergrat al resurselor de apă

tel: 0 22 204 - 538