Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunţuri de iniţiere a elaborării deciziilor

 


2018-11-13

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne

 


 2018-11-12

 

ANUNȚ cu privire la enunțarea elaborări a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară

 


2018-11-12 

 

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005

 


2018-09-28

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului legii privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

 


 

2018-09-28

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de măsuri cu privire la speciile invazive

 


2018-09-19

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Concepției sistemului informațional integrat de protecție a mediului

 


2018-08-15

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea cadrelor relevante implicate în instalarea, întreținerea și deservirea tehnicii frigorifice și de condiționare a aerului

 


2018-08-09

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”

 


2018-07-16

 

ANUNȚ de inițiere a elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare.  

 


2018-07-11

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243 din 08 iulie 2004 cu privire la asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură

 


 

 

2018-07-02

 

ANUNŢ  privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a  Guvernului cu privire la transmiterea unor persoane juridice

 


2018-06-11

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea Instituției Publice  „Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”

 


 

2018-06-11

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea unor modificări şi completări ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

 


 

2018-06-04

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora

 


 

2018-05-31

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli

 

 


 

2018-01-25

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru  modificarea şi completarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi

 

 

 


 

 2018-01-25

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative

 

 

 


2018-01-11

 

File   ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea Registrului zonelor protejate.docx

 


2018-01-11

 

File   ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea aglomerărilor.docx

 


2018-01-11

 

File    ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Ghidului privind bunele practici de reabilitare a zonelor de protecție a corpurilor de apă.docx

 


2018-01-05

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind Conceptul reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor

 

Fileanunt de initiere.docx

 


 

2017-12-27

 

FileANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind Registrul Patrimoniului Hidrotehnic.docx