Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM recomandă acțiuni de prevenire a incendiilor

Published on: V, 07/31/2020 - 11:37

31 iulie 2020, Chișinău - În legătură cu izbucnirea incendiului de la la poligonul de depozitare a deșeurilor menajere solide din localitatea Țânțăreni, ce a avut loc săptămâna curentă și în scopul evitării unor situații similare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Vă informează că, în conformitate cu legislația țării, autoritățile publice locale au obligația să aplice următoarele măsuri preventive:

 

 

- Afişarea în locurile des frecventate de cetăţeni (ex. sediul primăriei, căminul cultural, lăcaşuri de cult, unităţi de comerţ etc.) a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestei perioade;

- Stabilirea locurilor unde se pot efectua lucrări cu foc deschis şi persoanele desemnate să supravegheze (instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare a incendiilor);

- Interdicţia utilizării focului deschis în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti şi a depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetaţie uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantaţii sau obiective cu risc ridicat de incendiu;

- Atenţionarea, împreună cu administratorii fondului silvic (indiferent de forma de proprietate) a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal asupra consecinţelor pe care le pot avea folosirea focului deschis sau fumatul în pădure (în pădure, focul se face în locuri special amenajate, iar dacă acestea nu există focul se va face în locuri cât mai îndepărtate de arbori şi vegetaţie. Foarte important este ca la plecare să se stingă jarul);

- Organizarea şi executarea prin intermediul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţenilor;

- Asigurarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

- Identificarea celor mai eficiente metode de alertare şi mobilizare a cetăţenilor în cazul izbucnirii unor incendii.

 

 

MADRM atenționează că temperaturile ridicate ale aerului și lipsa precipitațiilor favorizează creșterea numărului de incendii, însă factorul uman, la fel, are un rol semnificativ. Sezonul cald determină foarte multe persoane să caute confortul zonelor de agrement, lucru ce presupune, în cele mai multe cazuri, folosirea focului. Atenționăm că acesta nu trebuie făcut oriunde și în orice condiții. Focul deschis se poate folosi numai în vetrele special amenajate. Copiii vor fi supravegheați, pentru a nu transporta jar sau alte materiale aprinse în afara vetrei de foc. La plecare, focul va fi stins prin stropirea cu apă a jarului până la răcirea totală a acestuia, lucru absolut necesar.

 

 

De asemenea trebuie manifestată o grijă deosebită la fumat (mai ales la aruncarea resturilor de țigări și chibrituri), la desfășurarea oricăror activități ce pot produce aprinderea diverselor materiale, îndeosebi, la lucrările caracteristice acestei perioade de timp în câmp, vii și livezi. Totodată, trebuie verificate instalațiile de paratrăsnet, știut fiind faptul că, după o perioada cu temperaturi ridicate, precipitațiile sunt însoțite în mod frecvent de descărcări electrice atmosferice.

 

 

Efectele negative ale incendiilor sunt numeroase. MADRM atenționează că, prin arderea vegetației, se intensifică șiroirea, eroziunea, mai cu seamă în arealele susceptibile în mod natural la eroziune. Mai mult decât atât, în cazul incendiilor, bazinele hidrografice atestă un potențial mai ridicat la eroziune și inundații. În urma incendiilor, crește și cantitatea de dioxid de carbon, factor ce determină poluarea aerului în zonele unde a izbucnit focul. De asemenea, incendiile au un impact negativ și asupra sănătății umane, întrucât inhalarea fumului poate cauza afecțiuni la nivelul aparatului ocular, pielii și sistemului respirator. 

 

 

Codul Contravențional al RM prevede în Articolul 137 că, încălcarea regulilor de apărare împotriva indendiilor în păduri, spații verzi, grădini publice, rezervații și ocoale silvice se sancționează cu amendă de la 10 la 20 unități convenționale. Totodată, distrugerea sau vătămarea pădurii, spațiului verde, grădinii publice, rezervației și ocolului silvic ca urmare a incendierii sau atitudinii neglijente față de foc se sancționează cu amendă de până la 10 000 lei sau cu până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

 

 

Îndeamnăm cetățenii să fie prudenți, să nu recurgă la acțiuni de igienizare prin ardere și să nu arunce la întîmplare surse de foc, iar în cazul producerii unor astfel de incendii, apelați de urgență Serviciul 112.