Republica Moldova - a patra țară din lume care a prezentat Contribuția Națională Determinată actualizată și mai ambițioasă la Acordul climatic de la Paris

Published on: V, 03/06/2020 - 10:00

06.03.2020, Chișinău - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a prezentat către Secretariatul Convenţiei-cadru a Organizației Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CONUSC) cea de-a doua Contribuție Națională Determinată (CND2) a Republicii Moldova și informațiile însoțitoare pentru a facilita claritatea, transparența și înțelegerea cu referire la Acordul Climatic de la Paris.

 

Suntem mândri că Republica Moldova este cea de-a treia țară din lume care a reușit să elaboreze și să depună la Secretariatul CONUSC Contribuția Națională Determinată Actualizată. Prin CND actualizată, ne-am sporit ambiția de reducere necondiționată a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 70% față de anul 1990 către anul 2030”, a declarat Ion PERJU, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului. 

 

În cazul în care va beneficia de la comunitatea internațională asistență tehnică, financiară și sprijin tehnologic (transfer de tehnologii prietenoase mediului și eficiente din punct de vedere a combaterii schimbărilor climatice), nivelul de reducere condiționat al emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea fi de până la 88% față de nivelul anului de referință (1990).

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este autoritatea publică centrală responsabilă de implementarea angajamentelor Republicii Moldova în cadrul Convenției-cadru a ONU pentru Schimbările Climatice și Acordului Climatic de la Paris.

 

CND2 a fost elaborată cu sprijinul Proiectului Regional EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD în șase țări ale Parteneriatului Estic (Armeni, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) și a fost prezentată pentru consultări publice la 31 ianuarie 2020, în cadrul unui atelier național consultativ cu autoritățile publice și alte instituții interesate, inclusiv reprezentanți din sectorul academic, organizații ale societății civile, entități private și asociații de business.

 

CND2 a Republicii Moldova a fost elaborată în cadrul inițiativei „Promisiunea Climatică: Ambiție, Accelerare, Mobilizare”, lansată de PNUD la nivel global după Summit-ul ONU pentru Acțiuni Climatice din septembrie 2019. În cadrul acestei inițiative, PNUD a mobilizat 25 milioane dolari SUA pentru a susține procesul de elaborare a Contribuțiilor Naționale Determinate în peste 100 de țări ale lumii până către cea de a 26-a Conferință a Parților (COP 26) de la Glasgow (9-19 noiembrie 2020).

 

Din cele 122 de țări care au apelat la suport în cadrul acestei inițiative și au inițiat procesul de elaborare, Republica Moldova este prima țară care a definitivat cu succes și a prezentat Secretariatului CONUSC Contribuția Națională Determinată actualizată.

 

CND1 a Republicii Moldova a fost prezentată la 25 septembrie 2015. Decizia 1/CP.21 prevede ca părțile a căror contribuții naționale determinate intenționate, conform Deciziei 1/CP.21, au CND-uri cu termenul de până în 2030, vor comunica sau actualiza aceste documente până în 2020 și vor face acest lucru fiecare cinci ani după aceasta conform Articolului 4, alineatul 9 al Acordului de la Paris.

 

 

NDC2 actualizată, în limbile engleză și română, poate fi accesată aici: