Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”

Published on: M, 11/12/2019 - 16:04

12 noiembrie 2019, Chișinău -  Comitetul de Supraveghere a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” s-a reunit într-o ședință ordinară la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

 

La ședință au fost prezentate activitățile realizate în cadrul a trei componente ale proiectului, principalele realizări, dar și modificările ce urmează a fi operate la Planul de Procurări al Proiectului.

 

Participanții au subliniat importanța asigurării durabilității rezultatelor proiectului, în acest sens, reprezentații Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare au informat urmează a fi  realizată o evaluare externă a proiectului, după care vor fi prezentate recomandări privind continuitatea activităților inițiate și posibilitatea de programare a unor noi acțiuni pentru perioada succesivă.

 

În context, au fost nominalizate  principalele realizări ale Proiectului în domeniul politicilor, fiind menționate modificările la Legea apelor și Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv, propunerile de modificare a Hotărârii de Guvern cu referire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale. De asemenea, au fost elaborate: Metodologia de delimitare/identificare a ariilor desemnate drept zone vulnerabile în conformitate cu prevederile Directivei Nitrați  91/676/EEC; Metodologia privind identificarea zonelor senzitive și a aglomerărilor conform Directivei ape reziduale urbane  91/271/EEC; Metodologia  pentru identificarea lacurilor destinate pentru lichidare.

 

În același context, s-a vorbit despre elaborarea a Ghidului privind utilizarea nămolurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate; a Planurilor de management a riscului la secetă pentru Districtul Bazinului Hidrografic Dunăre-Prut-Marea Neagră și  pentru Districtul Bazinului Hidrografic Nistru; a Planurilor de management a riscului la inundații pentru Districtul Bazinului Hidrografic Nistru și pentru Districtul Bazinului Hidrografic Dunăre-Prut-Marea Neagră, precum și noul Regulament-tip de funcționare a Comitetelor districtelor Bazinelor Hidrografice.

 

Totodată, în cadrul proiectului, a fost realizată o analiză funcțională a sectorului de apă și au fost integrate acțiunile privind regionalizarea  serviciului AAC în Planul de Acțiuni pentru anii 2019-2023 pentru implementarea  Strategiei de alimentare cu apă și sanitație.

 

În domeniul managementului integrat al resurselor de apă au fost create 9 Comitete sub-bazinale și elaborate trei Planuri de gestionare pentru sub-bazine, în cadrul Programului de granturi pentru ONG-uri; au fost implementate acțiuni prioritare din Planul de management al DBH :

 

- Elaborarea a 6 Planuri de plantare a fîșiilor de protecție pentru 6 rîuri

- Delimitarea zonelor protejate conforme DCA pentru aria pilot

- Delimitarea fâșiilor de protecție a apei de-a lungul lacurilor de acumulare Ghidighici și Costesti-Stânca și evaluarea stării de mediu a fâșiilor de protecție.

 

A fost lansat noul Program de Granturi pentru ONG-uri pentru a susține activitatea Comitetelor sub-bazinale create în cadrul proiectului.

 

În domeniul Sistemelor Informaționale a fost aprobat Conceptul SIA „Cadastrul de Stat al Apelor”, a fost creată baza de date privind zonele protejate conforme DCA,  „Registrul construcțiilor hidrotehnice”, inventariate 4.000 de baraje pe lacurile de acumulare din țară și implementat un proiect-pilot de inventariere a sondelor în   raionul Orhei.

 

La final de ședință, s-au menționat activitățile prioritate, fiind subliniate necesitatea elaborării normativelor/reglementărilor tehnice în domeniul AAC   (9 acte); procurării și instalării echipamentului pentru reducerea consumului de energie la exploatarea sistemelor AAC; implementarea celor 6 Planuri de plantare elaborate în cadrul proiectului (cca 51ha de teren vor fi împădurite); creării SIA „Cadastrul de Stat al Apelor”, etc.

 

Notă: Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” a fost inițiat în anul 2016 și este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La baza inițierii proiectului a stat Acordul trilateral dintre Ministerul Mediului și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.  Valoarea totală a proiectului constituie circa 5 milioane CHF. Obiectivul general fiind de a îmbunătăți starea de sănătate a populației din Republica Moldova în contextul maladiilor legate de apă.

 

Date de contact:

0 22 204 513

0798 414 66