Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM susține educația agricolă și modifică oferta educațională

Published on: M, 11/06/2019 - 13:34

6 noiembrie 2019, Chișinău - Ministerul Agriculturii, Dezvoltări Regionale și Mediului a aprobat standardele ocupaționale pentru unele meserii/specialități din domeniul agricol: cultivator de legume și fructe, nivel 3 ISCED; agronom (calificare medie) și tehnician-hidroameliorații, nivel 4 ISCED; agronom și inginer – ameliorator, nivel 6 ISCED.

 

Standardele ocupaționale menționate reprezintă documente importante și relevante sectorului agricol, elaborate în conformitate cu Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale și exprimând solicitările și așteptările pieţei muncii față de oferta educațională. Standardele ocupaționale au fost coordonate cu Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

 

Întreg procesul de analiză ocupațională, elaborare a profilului ocupațional, standardului ocupațional, validarea acestora, coordonarea cu toți actorii implicați i-a revenit Comitetului sectorial AgroindVET, susținut cu suportul Proiectului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Agricultura Performantă în Moldova.

 

Mai mulți actori implicați în procesul de elaborare/ validare a standardelor ocupaționale au fost instruiți pe parcursul anului cu referire la elaborarea standardelor ocupaționale, în cadrul Proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Donau Soja.

 

În același context, au fost coordonate documentele curriculare pentru învățământ dual la specialitatea Mecatronică mașini și utilaje agricole, elaborate cu suportul Proiectului ,,Reforma structurală în învățământul profesional tehnic în Republica Moldova” și „Promovarea Învățământului Dual pentru Economia Verde“, implementate de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

 

Piața muncii a remarcat necesitatea de pregătire a tehnicienilor mecatronică în domeniul mașinilor și utilajelor agricole, tehnicienilor-hidroameliorații – calificări indispensabile sectorului agricol la ziua de azi.

 

Astfel, oferta educațională se va extinde și va asigura relevanță şi atractivitate în sectorul agricol, cât și satisfacerea pieţei muncii cu specialiști calificați. 

 

Menționăm, trei instituții de învățământ profesional tehnic din subordine (Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău ) pregătesc specialiști la programul de formare profesională Mecatronică mașini și utilaje agricole prin învățământ dual.