Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Consiliul de Observatori a Asitenței Tehnice pentru Proiectul „Livada Moldovei” s-a întrunit în cea de-a treia ședință

Published on: M, 10/15/2019 - 17:42

Consiliul de Observatori a Asitenței Tehnice pentru Proiectul „Livada Moldovei” s-a întrunit în a treia ședință pentru a discuta despre asistența tehnică a Băncii Europene de Investiții (BEI) oferită în sprijinul implementării activităților desfășurate în cadrul  proiectului LM.  Ședința a fost prezidată de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta Mincu.  

 

În cadrul prezentării raportului de progres, reprezentanții asistenței tehnice  au relatat că proiectul este o linie de credit a  Băncii Europene de Investiții (BEI) acordată Guvernului Republicii Moldova, debursată prin  băncile moldovenești către întreprinderi care au ca sferă de activități din sectorul horticol: producerea și prelucrarea fructelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, plantelor ornamentale, mierii, dar și activități pe linia de turism rural. De asemenea, ei au comunicat că din linia creditară de 120 milioane de EUR, pusă la dispoziție de BEI către Guvernul Republicii Moldova, debursările rămân încă sub așteptările lor. Debursările sunt efectuate  prin 5 bănci: Mobiasbanca, ProCredit Bank, Energbank, Comertbank si BCR. Reprezentanții BEI au anunțat ieri in cadrul ședinței despre acceptarea MAIB-ului ca partener, fapt ce va facilita debursările liniei creditare.

 

În cadrul ședinței doamna ministru Georgeta MINCU a reiterat că instituțiile de cercetare trebuie să își consolideze cooperarea cu sectorul privat, în special instituțiile ce beneficiază de finanțare în cadrul Proiectului Livada Moldovei. De asemenea, oficialul a precizat că: ”Pentru dezvoltarea sectorului horticol în țară, este necesar inițial de a identifica calificările solicitate de sectorul privat, ulterior, instituțiile de învățământ să stabilească lista investițiilor în instituțiile publice finanțate prin intermediul Proiectului Livada Moldovei. Numai din aceste standarde pot deriva ulterior listele investițiilor necesare în echipament și laboratoare. Asistența Tehnică poate acorda suport în elaborarea standardelor în sectorul horticol și vitivinicol”.

 

Totodată, doamna ministru Georgeta MINCU a remarcat că finanțările în cadrul Proiectului Livada Moldovei  necesită a fi îndreptate  spre  sub -sectoarele care au fost neglijate anterior, precum apicultura și plantele medicinale și aromatice, sectoare ce ar genera facilități de  procesare în zonele rurale.

 

”Finanțările ar trebuie să fie în concordanță cu standardele internaționale de mediu, care trebuie să contribuie la îmbunătățirea protecției mediului și a  eficienței energetice. Investițiile trebuie să contribuie la o agricultură sustenabilă”, a subliniat în cadrul ședinței, doamna ministru Georgeta MINCU.

 

Finanțarea start-up-urilor rămâne a fi problematică. AT a anunțat ca va organiza un seminar împreuna cu MADRM, agențiile de stat, băncile, consilierii in business și Proiectul Livada Moldovei pentru a învăța din bunele practici și pentru a instituționaliza  o cooperare mai buna între stakeholderi pentru a îmbunătăți finanțarea start-up-urilor.

 

BEI a agreat la fel , că în scopuri demonstrative, Livada Moldovei ar putea la fel finanța un număr limitat de instalații de generare a energie regenerabile pe baza panourilor solare sau instalațiilor eoliene, dacă acestea au tangență cu sectorul horticol sau contribuie la creșterea competitivității în sectorul horticol.

 

La ședință au participat reprezentanți ai MADRM, BEI, Ministerului Finanțelor și UIP ”Livada Moldovei”,