Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Secretarul de stat, Iuliana Cantaragiu s-a întâlnit cu directorul adjunct al Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova, Stefan Butscher

Published on: V, 09/20/2019 - 15:57

Cantaragiu, s-a întâlnit joi, 19 septembrie 2019, cu directorul adjunct al Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova, Stefan Butscher și Coordonatorul Programului „Servicii Publice Locale”, Victor Găină. Scopul întrevederii a fost de a discuta despre proiectele în curs, din domeniul alimentării cu apă și sanitație, finanțate de Biroul de cooperare al Elveţiei în Republica Moldova și acțiunile necesare pentru finalizarea cu succes a acestora.

 

În cadrul dialogului, directorul adjunct al Biroului de cooperare al Elveției, Stefan Butscher a făcut o prezentare a Strategiei de cooperare a Elveției pentru Republica Moldova pentru perioada 2018-2021 și a informat despre cooperarea bilaterală fructuoasă în domeniul protecției mediului. De asemenea, domnul Butscher a reiterat suportul și disponibilitatea implicării Agenției de Cooperare a Elveției în soluționarea principalelor provocări în domeniu, menționând  că: ”Deși alimentarea cu apă și sanitație nu se mai regăsește printre domeniile prioritare de intervenție ale Confederației Elvețiene pentru Republica Moldova,  finalizarea cu succes a proiectelor în curs de implementare din acest sector este o prioritate pentru  Biroul de cooperare al Elveţiei în Republica Moldova”.

 

Totodată, oficialul a remarcat faptul că domeniul rămâne a fi unul intersectorial și înregistrează tangențe cu domeniul Guvernare Locală, care este unul prioritar pentru SDC.

 

Secretarul  de Stat, Iuliana Cantaragiu a salutat interesul partenerilor de dezvoltare pentru implicarea în soluționarea problemelor stringente din sector și a remarcat necesitatea unui dialog continuu deschis cu principalii actori din sector în scopul evitării suprapunerii finanțării, dar și asigurării distribuirii raționale și echitabile a resurselor disponibile.

 

Totodată, oficialul MADRM a salutat disponibilitatea de a extinde perioada de implementare a proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (faza 01), finanțat în comun cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, și semnarea Amendamentului la Acordul dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (faza 01), semnat la 13 mai 2016.

 

Adițional, Iuliana Cantaragiu a informat că în continuare, eforturile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), în sectorul alimentării cu apă și sanitație, sunt orientate spre  finalizarea reformei Agenției „Apele Moldovei”, în scopul asigurării consolidării capacităților acesteia și reorganizarea structurii Agenției în conformitate cu necestitățile impuse de integrarea principiului de management bazinal și management integrat al resurselor de apă. O altă provocare pentru MADRM o constituie organizarea serviciului public de salubrizare și  gestionare eficientă a deșeurilor, inclusiv modificarea legislației naționale în acest sens.

 

Date de contact:

 Proiectul SDC-ADA „Consolidarea cadrului

institutional in sectorul alimentarii cu apa si

sanitatie din republica Moldova”

tel: 0 22 204 513