Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Deputații au aprobat Legea privind subprodusele de origine animală și produsele derivate ce nu sunt destinate consumului uman

Published on: J, 09/19/2019 - 17:00

Astăzi, 19 septembrie 2019,Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectura a doua Legea privind subprodusele de origine animală și produsele derivate ce nu sunt destinate consumului uman.

 

Legea prevede cerințele sanitar-veterinare privind colectarea, transportarea, depozitarea, prelucrarea, folosirea, eliminarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, precum și plasarea pe piață a acestora.

 

Actul normativ are obiectivul de a îmbunătăți, în mod semnificativ nivelul național, în materie de sănătate privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman constituind o exigență definitorie în situația în care se dorește diminuarea riscurilor pe care aceste produse îl pot prezenta pentru sănătatea animală și cea publică, inclusiv al prevenirii apariției și răspândirii bolilor contagioase pentru animale.

 

Proiectul de Lege a fost  elaborat în vederea executării Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

 

Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Date de contact:

Direcția politici în domeniul

medicină veterinară și siguranța

alimentelor de origine animalieră

tel: 0 22 204 – 549;