Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Protocolul de la Montreal - 32 de ani de progres în refacerea stratului de ozon

Published on: M, 09/18/2019 - 15:08

Chișinău, 18 septembrie 2019,

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Oficiul Ozon au organizat, pe 17 septembrie 2019, un atelier de lucru cu tematica ”Protocolul de la Montreal - 32 de ani de progres în refacerea stratului de ozon”.

 

Discuțiile s-au axat pe eforturile colective ale părţilor la Convenția de la Viena şi Protocolul de la Montreal,  îndreptate spre refacerea stratului de ozon în ultimii treizeci de ani; importanța implementării prevederilor Protocolului, precum și principalele realizări obținute de Republica Moldova în acest sens. De asemenea, s-a discutat și despre rolul instituțiilor de învățământ de profil în elaborarea programelor și asigurarea instruirii specialiștilor din sectorul RAC (refrigerare și condiționare a aerului), în vederea aplicării bunelor practici în domeniul frigului și condiționării aerului, pentru a facilita înlocuirea HCFC cu substanțe alternative, ca de exemplu, HCFs, hidrocarburi, dioxid de carbon și amoniac.

 

Potrivit reprezentanților Oficiului Ozon, Protocolul de la Montreal a condus la eliminarea treptată a 99% de  clorofluorocarburi (CFC),  substanțe chimice prezente în frigidere, în aparatele de aer condiționat și în multe alte echipamente.  Eliminarea din uz a CFC a dus la refacerea treptată a stratului de ozon.

 

”Ultima evaluarea științifică privind degradarea stratului de ozon, finalizată în 2018, demonstrează că anumite părți din stratul de ozon se reabilitează într-un ritm de 1-3% în 10 ani, începând  cu anul 2000”, a precizat Ala Cojocaru, reprezentantul Oficiului Ozon.

 

În contextul implementării protocolului, reprezentantul MADRM, punctul focal al Convenției privind protecția stratului de ozon și Protocolului de la Montreal, Maia Guțu, a menționat că: ”Țara noastră a realizat progrese importante, fiind elaborate un şir de acte normative menite să reglementeze şi să stopeze utilizarea substanțelor care distrug stratul de ozon:

-  Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;

-  Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor pentru anii 2016-2040;

-  Planul de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020;

-  Regulamentul cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor;

-  Regulamentul cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor”.

 

Totodată, grație eforturilor depuse de MADRM, Oficiului Ozon, partenerilor-cheie în implementarea proiectelor finanțate de Fondul Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal (Serviciul Vamal, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu, companiile din sectorul RAC), în Republica Moldova este instituit un sistem de licențiere, de import/export și repartizare a contingentelor anuale pentru importul HCFC, care este operațional, eficient și capabil să asigure respectarea de către țară a prevederilor privind eliminarea treptată a HCFC către anul 2040.

 

Reprezentantul Institutului de Ecologie și Geografie, Anatolie Tărîță, a comunicat că: ”După trei decenii de luptă a comunității mondiale împotriva distrugerii stratului de ozon au fost realizate progrese importante – gaura de ozon se micșorează continuu, iar stratul de ozon este în curs de normalizare. În același sens, pentru menținerea rezultatelor este necesar de  respectat restricțiile Protocolului de la Montreal și corect puse în aplicare, astfel, încât substanțele care distrug stratul de ozon conținute în frigidere, aparatele de aer condiționat și spume izolante să fie eliminate în mod corespunzător”.

 

La atelierul au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai companiilor care activează în sectorul de refrigerare și aer condiționat, ai instituțiilor de învățământ de profil (Universitatea Tehnică din Moldova, Colegiul Tehnologic din Chișinău, IP CEEE Centrul de Excelență în Energetică și Electronică).

 

 Date de contact:

Serviciul politici de aer și schimbări climatice

Tel: 0 22 204 – 580;