Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM a inițiat elaborarea cadrului normativ național privind normele de supraveghere și metodele de diagnostic a bolilor la animalele acvatice

Published on: M, 09/18/2019 - 13:33

Chișinău, 18 septembrie 2019

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului a inițiat elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Normelor de supraveghere și metodelor de diagnostic a bolilor la animalele acvatice.

 

Proiectul de hotărâre stabilește cerințe privind supravegherea epidemiologică, zonele-tampon și metodele de diagnostic ce trebuie utilizate pentru examenele de laborator în caz de suspiciune sau de confirmare a prezenței unor boli la animalele acvatice.

 

Menționăm, aceste metode sunt necesare pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern  nr.239 din 26.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, precum și sunt prevăzute în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii pot fi expediate până pe 29 septembrie 2019, prin e-mail la adresa nicolai.fiodorov@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Date de contact:

Tel: 0 22 227 223.