Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

În zona de sud a țării au avut loc dezbateri publice pe marginea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural

Published on: L, 07/22/2019 - 11:32

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta MINCU a prezidat la Cahul o ședință tehnică în cadrul căreia au fost organizate dezbateri publice regionale, în zona de sud a țării, pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).

 

La eveniment au participat reprezentanții autorităților publice locale (APL) de nivelul I, societății civile și agenții economici din raioanele de sud ale țării, interesați de subiectul acordării subvențiilor în avans.

 

În cadrul ședinței, Ministrul Georgeta MINCU, a ținut să menționeze importanța subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural prin care autoritățile centrale își propun să susțină dezvoltarea socio-economică a satelor, să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

 

Totodată, a declarat că prin politica sa de dezvoltare rurală, MADRM își propune să ajute cetățenii și întreprinderile din zonele rurale să facă față multiplelor provocări și să valorifice oportunitățile economice, sociale și de mediu.

 

La rândul său, Secretarul de stat responsabil de domeniul dezvoltării regionale și rurale, Dorin Andros, a precizat că scopul Regulamentului este de a stabili măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru noile măsuri de dezvoltare rurală: „prioritățile includ sporirea atractivității zonelor rurale, diversificarea activităților economice non-agricole, stimularea creării și dezvoltării microîntreprinderilor, activităților de turism rural, care vor crea oportunități de angajare, vor promova spiritul antreprenorial și vor contribui la dezvoltarea structurii economice în zonele rurale", a declarat secretarul de stat Dorin Andros.

 

Șefa Direcției politici și programe de dezvoltare rurală a MADRM, Galina Petrachi, a specificat că beneficiari eligibili în cadrul prezentului regulament sunt: autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10 000 de locuitori cu statut de rezident, conform recensământului populației și al locuințelor din 2014), persoanelor juridice și fizice înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare în mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole.

 

De menționat că pentru fiecare din cele trei măsuri: îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale; renovarea și dezvoltarea localităților rurale; diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de până la 5%, ce reprezintă cca 45 milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului, în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019.

 

Date de contact:

Direcția politici și programe de dezvoltare rurală

Tel: 022 204 595