Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Ședința Comitetului de Supraveghere al Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”

Published on: M, 03/20/2019 - 16:07

Marți, 19 martie 2019, în incinta Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a avut loc ședința extraordinară a Comitetului de Supraveghere a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

 

Scopul reuniunii a fost avizarea Raportului Operațional pentru perioada 13 mai 2016 – 30 noiembrie 2018, a Planului de procurări al  proiectului și a Bugetului actualizat.

 

Participanții la reuniune au reiterat necesitatea eforturilor comune continue pentru asigurarea alinierii țării noaste la cerințele Directivei Cadru a Apelor și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, și au subliniat aportul proiectului la realizarea acestor obiective. Astfel, în scopul asigurării finalității activităților inițiate, donatorii au anunțat despre disponibilitatea extinderii fără costuri suplimentare a perioadei de implementare a proiectului până la 31 august 2020, în prezent lucrându-se asupra Amendamentului la Acordul trilateral dintre Ministerul Mediului, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare cu privire la implementarea proiectului.

 

”Printre realizările majore ale proiectului  menționăm elaborarea modificărilor și completărilor la Legea apelor (272/2011) și Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare (303/2013), adoptate de către Parlament, care se referă în special la domeniul de aplicabilitate a Legii nr. 303 /2013, actualizarea și completare unor noțiuni, completări referitor la efectuarea controalelor și elaborarea cadrului normativ terțiar privind furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, completarea competențelor autorităților publice locale, etc.  Pentru implementarea modificărilor aprobate proiectul va continua oferirea asistenței tehnice pentru aprobarea cadrului normativ secundar privind gestionarea nămolului de la stațiile de epurare, gestionarea apelor pluviale, crearea Sistemului Informațional Automatizat „Cadastrul de Stat al Apelor”, crearea Registrului construcțiilor hidrotehnice și Registrului zonelor protejate ca parte integrantă a Cadastrului de Stat al Apelor,  elaborarea Regulamentului Comitetului districtului bazinului hidrografic, a Planurilor de gestionare a secetei și a Planurilor de gestionare a riscului la inundații” a subliniat Secretarul de Stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, Valentina Țapiș.

 

Potrivit oficialului alte realizări înregistrate în cadrul proiectului se referă la elaborarea Planului de acțiuni pentru regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație; elaborarea a 6 planuri de plantare cu scheme de plantare pentru bazinele a 6 rîuri, cu o suprafață totală de 60 ha, în scopul îmbunătățirii stării fîșiilor de protecție a corpurilor de apă - implementarea acestora fiind preconizată pentru perioada 2019-2020; instruirea în România a  reprezentanților operatorilor serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în scopul asigurării prestării serviciilor de calitate; lansarea cursurilor de recalificare profesională în cadrul Centrului de Formare Continuă de pe lângă Universitatea Tehnică din Moldova. Instruirea reprezentanților operatorilor serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare va continua și pe parcursul anului 2019, în cadrul a 4 noi module de instruire organizate în cadrul operatorului regional „Apa-Vital” Iași. De asemenea vor fi organizare 12 seminare pentru reprezentanții operatorilor și ai autorităților administrației publice locale cu privire la regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

 

”Implementarea Programului de granturi pentru ONG-uri (13 proiecte) care are drept scop susținerea ONG-urilor din Republica Moldova în soluționarea problemelor legate de managementul apei și al bazinelor hidrografice de asemenea constituie una din realizările cheie ale proiectului. În cadrul Programului au fost finanțate lucrări de plantare a fâșiilor riverane de protecție în bazinele râurilor Ciuluc, Camenca, Glodeanca, Răut, reabilitarea izvorului din satul Ermoclia, reabilitarea zonei umede Nistrul Chior, a fost oferit suport pentru crearea a 6 sub-comitete bazinale și elaborarea Planurilor de management al sub-bazinelor menționate. În scopul asigurării viabilității activităților realizate, în perioada următoare se preconizează lansarea unui nou Program de granturi pentru ONG-uri”, a menționat Valentina Țapiș.

 

Amintim că implementarea proiectului a început în 2016, în  baza Acordului trilateral dintre Ministerul Mediului și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, suma totală fiind de aproximativ 5 mln. CHF. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți starea de sănătate a populației din Republica Moldova în contextul maladiilor legate de apă.